โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

คุณภาพมาตรฐานบริการเพื่อสุขภาพดี

R

 1. R-PCT-OBS-001 แก้ไข 01_แนวทางป้องกันผู้ป่วยตกเลือดหลังคลอด และการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด
 2. R-PCT-OBS-002_แนวทางสำหรับการดูแลรักษาภาวะ Fetal stress distress (Non-reassuring FHS)
 3. R-PCT-OBS-003_การดูแลเด็กทารกท่า Breech
 4. R-PCT-OBS-004_การดูแลภาวะ Premature Labour
 5. R-PCT-OBS-005_แนวทางปฏิบัติการเตรียมมารดาคลอดเพื่อทำ CS
 6. R-PCT-OBS-006_แนวทางการดำเนินงาน การควบคุมและป้องกันการแพร่ (ถ่ายทอดติด) เชื้อ เอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก
 7. R-PCT-OBS-007_การ set ทำหมันหลังคลอด
 8. R-PCT-OBS-008 แก้ไข 01_แนวทางการดูแลผู้ป่วย Severe PIH
 9. R-PCT-OBS-009 แก้ไข 01_หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ PIH
 10. R-PCT-OBS-010_สูตรต้านไวรัสเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก
 11. R-PCT-OBS-011_Clinical Practice Guideline Ectopic Pregnancy

ที่อยู่

โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
100 หมู่2 ต.หมอนทอง
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โทร 038-581285   Fax 038-581103

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00 น.-16:00 น.
คลินิกนอกเวลา: 16:00 น.- 20:00 น.
เสาร์อาทิตย์ : 8:00 น.- 20:00 น.
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

Copyright © 2023 โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว