โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

คุณภาพมาตรฐานบริการเพื่อสุขภาพดี

R

 1. R-PCT-PED-001_การดูแลเด็กที่มีภาวะชักจากไข้สูง Febrile seizure
 2. R-PCT-PED-002_การตรวจติดตามผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัสแดงกี่ที่ตึกผู้ป่วยนอก
 3. R-PCT-PED-003 แก้ไข 02_Case high risk ที่ต้องตรวจ DTX หลังคลอด 30 นาที
 4. R-PCT-PED-004_การดูแลทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อย
 5. R-PCT-PED-005_Neonatal Thermal Temperature
 6. R-PCT-PED-006_แนวทางการดูแลมารดาที่คลอดบุตรนอกโรงพยาบาล
 7. R-PCT-PED-007_การดูแลทารกแรกเกิดที่มีปัญหาอุณหภูมิกายต่ำ
 8. R-PCT-PED-008_แนวทางการดูแลทารกที่มีภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมน
 9. R-PCT-PED-009_การทบทวนการฉีดวัคซีนในทารกแรกเกิด
 10. R-PCT-PED-010_การดูแลทารกที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจขณะรอ Transfer
 11. R-PCT-PED-011_แนวทางการปฏิบัติเมื่อพบ Thick Meconium Stained AF
 12. R-PCT-PED-012_แนวทางการดูแลทารก Birth Asphyxia
 13. R-PCT-PED-013_Neonatal Sepsis
 14. R-PCT-PED-014 แก้ไข 01_แนวทางการรักษาโรคปอดบวมไม่รุนแรงที่มีสาเหตุจากแบคทีเรีย
 15. R-PCT-PED-015_แนวทางการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง
 16. R-PCT-PED-016_Early warning signs Febrile Convulsion (FC)
 17. R-PCT-PED-017_แนวทางการซักประวัติผู้ป่วยเด็กที่มาด้วยอาการชัก
 18. R-PCT-PED-018_Burns

ที่อยู่

โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
100 หมู่2 ต.หมอนทอง
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โทร 038-581285   Fax 038-581103

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00 น.-16:00 น.
คลินิกนอกเวลา: 16:00 น.- 20:00 น.
เสาร์อาทิตย์ : 8:00 น.- 20:00 น.
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

Copyright © 2023 โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว