โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

คุณภาพมาตรฐานบริการเพื่อสุขภาพดี

ข้อมูลสถิติและสภาวะสุขภาพ

จำนวนประชากร จำแนกตามอายุและเพศ 30 ธันวาคม 2560
สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก พ.ศ. 2556
สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก พ.ศ. 2557
สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก พ.ศ. 2558
สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก พ.ศ. 2559
สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก พ.ศ. 2560
สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก พ.ศ. 2556
สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก พ.ศ. 2557
สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก พ.ศ. 2558
สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก พ.ศ. 2559
สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก พ.ศ. 2560
อุบัติการณ์โรคติดต่อที่สำคัญต่อประชากรแสนคน พ.ศ. 2555 -2560
ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กอายุ 0-5 ปี พ.ศ. 2555 -2560

ที่อยู่

โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
100 หมู่2 ต.หมอนทอง
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โทร 038-581285   Fax 038-581103

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00 น.-16:00 น.
คลินิกนอกเวลา: 16:00 น.- 20:00 น.
เสาร์อาทิตย์ : 8:00 น.- 20:00 น.
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

Copyright © 2022 โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว