โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

คุณภาพมาตรฐานบริการเพื่อสุขภาพดี

แผนปฎิบัติการ/โครงการสำคัญ ปีงบประมาณ 2561

โครงการอนามัยแม่และเด็ก ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
วัยรุ่นวัยใสปลอดภัยจากการตั้งครรภ์ก่อนวัย
คัดกรองสายตาในผู้สูงอายุ
โครงการใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
โครงการเรียนรุ้สมุนไพร
ตรวจเยี่ยมเครือข่ายเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ไต มะเร็ง ปอดอุด
แผนTB ปี 61 (พื้นที่)
แผนไข้เลือดออกปี 61 (พื้นที่)
แผนคุ้มครอง ปี 61 (พื้นที่)
แผนงานตรวจสารเคมีในเกษตรกรปี 61
แผนปฏิบัติงานอุบัติเหตุ ปี61
แผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปี 61 กระทรวง
แผนสิ่งแวดล้อม ปี 61
แผนอบรมอาชีวอนามัยและซ้อมอัคคีภัยปี 61
แผนอาหารปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล ปี61
แผนอุจาระร่วง ปี61
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
พัฒนางาน NCD คุณภาพ
เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และลดอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหม่
อุบัติการณ์ใหม่
โครงการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ(Ill Defined) ของอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
โครงการพัฒนาโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยสู่โรงพยาบาลคุณธรรม
โครงการสื่อสารและส่งเสริมค่านิยม MOPH ทั่วทั้งองค์กร
โครงการอบรมพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลและผู้ช่วยเหลือคนไข้ให้การบริการที่มีคุณภาพ
ประชุมปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเรื่องการจำแนกประเภทผู้ป่วย
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการพยาบาล
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบ 2561 (พัฒนาบุคลากร) ณ 18-1
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 รองรับการบริหารราชการแผ่นดิน(พัฒนาบุคลากรงานเกษียณ14)

ที่อยู่

โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
100 หมู่2 ต.หมอนทอง
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โทร 038-581285   Fax 038-581103

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00 น.-16:00 น.
คลินิกนอกเวลา: 16:00 น.- 20:00 น.
เสาร์อาทิตย์ : 8:00 น.- 20:00 น.
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

Copyright © 2024 โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว