โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

คุณภาพมาตรฐานบริการเพื่อสุขภาพดี

แพทย์แผนจีน

คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
บันทึกข้อความขออนุญาตปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานและมาตรฐานแนวทางการจัดบริการการแพทย์แผนจีน
คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน
มาตรฐาน แนวทางการจัดการบริการการแพทย์แผนจีน บางน้ำเปรี้ยว
ผังควบคุมและระยะเวลาการดำเนินงาน
ตารางปฏิบัติงานแพทย์แผนจีน
แนวทางเวชปฏิบัติและผังการปฏิบัติงานคลินิกแพทย์แผนจีน
ผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2
ขออนุมัติโครงการคลินิกแพทย์แผนจีน
ภาพกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการ

ที่อยู่

โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
100 หมู่2 ต.หมอนทอง
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โทร 038-581285   Fax 038-581103

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00 น.-16:00 น.
คลินิกนอกเวลา: 16:00 น.- 20:00 น.
เสาร์อาทิตย์ : 8:00 น.- 20:00 น.
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

Copyright © 2023 โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว