โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

คุณภาพมาตรฐานบริการเพื่อสุขภาพดี

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบเวชระเบียนผู้ป่วยในอิเล็กทรอนิกส์ (IPD Paperless) โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว ปีงบประมาณ 2567

แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาระบบเวชระเบียนผู้ป่วยในอิเล็กทรอนิกส์ (IPD Paperless)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ที่อยู่

โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
100 หมู่2 ต.หมอนทอง
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โทร 038-581285   Fax 038-581103

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00 น.-16:00 น.
คลินิกนอกเวลา: 16:00 น.- 20:00 น.
เสาร์อาทิตย์ : 8:00 น.- 20:00 น.
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

Copyright © 2024 โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว