โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

คุณภาพมาตรฐานบริการเพื่อสุขภาพดี

(ร่าง)ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

(ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทราฯ (ร่าง) ประกวดราคาฯ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาฯ บก.06

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 2)

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 2)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2567

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา (โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระบอกฉีดยาอินซูลินติดเข็ม ๑ ml. ๒๙G x ๑/๒ นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา (โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว) เรื่อง ประกวดราคาซื้อกระบอกฉีดยาอินซูลินติดเข็ม ๑ ml. ๒๙G x 1/2 นิ้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา คุณลักษณะเฉพาะ แบบ บก.06

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทราเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัดโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทราเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัดโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กระบอกฉีดยาอินซูลิน ติดเข็ม 1 ml. 29Gx1/2 นิ้ว

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กระบอกฉีดยาอินซูลินติดเข็ม 1 ml. 29Gx1/2 นิ้ว

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อกระบอกฉีดยาอินซูลินติดเข็ม 1 ml. 29Gx1.5 นิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อกระบอกฉีดยาอินซูลินติดเข็ม 1 ml. 29Gx1.5 นิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที่อยู่

โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
100 หมู่2 ต.หมอนทอง
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โทร 038-581285   Fax 038-581103

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00 น.-16:00 น.
คลินิกนอกเวลา: 16:00 น.- 20:00 น.
เสาร์อาทิตย์ : 8:00 น.- 20:00 น.
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

Copyright © 2023 โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว