โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

คุณภาพมาตรฐานบริการเพื่อสุขภาพดี

ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัด แบบเลขที่ 6501 จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัด แบบเลขที่ 6501 จำนวน 1 หลัง บก.01 ราคากลางงานก่อสร้าง

(ร่าง)ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม คุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม บก.06 รายงานผลการจัดทำขอบเขตคุณลักษณะจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง รายงานผลการดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง แบบ บก.06 คุณลักษณะเฉพาะเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง

ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ คุณลักษณะออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ แบบ บก. 06

ประกาศ โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว เรื่อง ประกวดราคาซื้อกระบอกฉีดยาอินซูลินติดเข็ม 1ml. 29Gx1/2 นิ้ว ในปีงบประมาณ2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัด แบบเลขที่ 6501+เอกสารเลขที่ ข.43/พ.ค./65 พื้นที่ใช้สอย 128 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ 2567

ที่อยู่

โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
100 หมู่2 ต.หมอนทอง
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โทร 038-581285   Fax 038-581103

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00 น.-16:00 น.
คลินิกนอกเวลา: 16:00 น.- 20:00 น.
เสาร์อาทิตย์ : 8:00 น.- 20:00 น.
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

Copyright © 2023 โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว