โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

คุณภาพมาตรฐานบริการเพื่อสุขภาพดี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศผู้ชนะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ปรับปรุงร่างประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บก.06 สเปครายการที่ 1.2 สเปครายการที่ 3.4 สเปครายการที่5.6 สเปครายการที่ 7.8 สเปครายการที่ 8 ฉบับแก้ไข(โคมไฟ)_compressed สเปครายการที่ 9.10 ร่างประกาศ 10 รายการ ร่างเอกสารประกวดราคา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บก 06 คุณลักษณะเฉพาะรถยนต์_compressed ประกาศประกวดราคารถยนต์_compressed

ร่างประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บก.06 ร่างประกาศ 10 รายการ_compressed (1) ร่างเอกสารประกวดราคา 10 รายการ สเปครายการที่ 1.2 สเปครายการที่ 3.4 สเปครายการที่ 5.6 สเปครายการที่ 7.8 สเปครายการที่ 9.10

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดรตาคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที่อยู่

โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
100 หมู่2 ต.หมอนทอง
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โทร 038-581285   Fax 038-581103

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00 น.-16:00 น.
คลินิกนอกเวลา: 16:00 น.- 20:00 น.
เสาร์อาทิตย์ : 8:00 น.- 20:00 น.
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

Copyright © 2023 โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว