โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

คุณภาพมาตรฐานบริการเพื่อสุขภาพดี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคางานจ้างเหมาบริการฟอกเลือด รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการฟอกเลือด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เร่ื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เร่ื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ร่างประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ขอเปลี่ยนแปลงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปีงบประมาณ 2566)

ขอเปลี่ยนแปลงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปีงบประมาณ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว ประจำปีงบประมาณ 2566 โดบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ

ที่อยู่

โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
100 หมู่2 ต.หมอนทอง
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โทร 038-581285   Fax 038-581103

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00 น.-16:00 น.
คลินิกนอกเวลา: 16:00 น.- 20:00 น.
เสาร์อาทิตย์ : 8:00 น.- 20:00 น.
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

Copyright © 2023 โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว