โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

คุณภาพมาตรฐานบริการเพื่อสุขภาพดี

ประกาศโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า คุณลักษณะเครื่องตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า แบบ บก.06

ประกาศโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ คุณลักษณะเฉพาะ บก.06

ประกาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ

ประกาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA.แบบแขวนเพดาน

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA.

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาเบาหวาน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาเบาหวาน สเปคยากลุ่มยาเบาหวาน บก.06

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Focused ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Focused

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Focused

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Focused

(ปรับปรุงร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาเบาหวาน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปรังปรุงร่างประกาศ เรื่องประกวดราคา ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ สเปคยากลุ่มยาเบาหวาน บก.06

ที่อยู่

โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
100 หมู่2 ต.หมอนทอง
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โทร 038-581285   Fax 038-581103

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00 น.-16:00 น.
คลินิกนอกเวลา: 16:00 น.- 20:00 น.
เสาร์อาทิตย์ : 8:00 น.- 20:00 น.
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

Copyright © 2024 โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว