โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

คุณภาพมาตรฐานบริการเพื่อสุขภาพดี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว ประจำปีงบประมาณ 2566 โดบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา (โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว)(เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ออกซิเจนเหลว)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการ แบบ บก.06 ประกาศขยะติดเชื้อ

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา (โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (กระบอกฉีดยาอินซูลินติดเข็ม1ml. 29Gx1/2นิ้ว) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคา

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา (โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว) เรื่อง ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (กระบอกฉีดยาอินซูลินติดเข็ม 1 ml. 29Gx1/2 นิ้ว) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ เข็มอินซุลิน คุณลักษณะเฉพาะกระบอกอินซูลิน บก.06 เข็มอินซูลิน

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา (โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว) เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ ออกซิเจนเหลว คุณลักษณะเฉพาะออกซิเจนเหลว(1) บก.06 ออกซิเจนเหลว

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2566

ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (กระบอกฉีดยาอินซูลินติดเข็ม 1 ml. 29Gx1/2 นิ้ว) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2566

กระบอกฉีดยาอินซูลินติดเข็ม 1 ml. 29Gx1/2 นิ้ว

ที่อยู่

โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
100 หมู่2 ต.หมอนทอง
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โทร 038-581285   Fax 038-581103

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00 น.-16:00 น.
คลินิกนอกเวลา: 16:00 น.- 20:00 น.
เสาร์อาทิตย์ : 8:00 น.- 20:00 น.
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

Copyright © 2023 โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว