โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

คุณภาพมาตรฐานบริการเพื่อสุขภาพดี

F

 1. F-DEN-001_หน้าปกทะเบียนผู้รับบริการ
 2. F-DEN-002
 3. F-DEN-003 แก้ไข01_ผลงานตามตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข
 4. F-DEN-004_แบบบันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ
 5. F-DEN-005_แบบบันทึกการตรวจสอบความพร้อมของห้องและอุปกรณ์ทันตกรรม
 6. F-DEN-006_หน้าปกทะเบียนนัดผู้รับบริการ
 7. F-DEN-007_แบบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ทันตกรรม
 8. F-DEN-008_แบบบันทึกวันหมดอายุจำนวนของวัสดุทันตกรรม น้ำยาและสารเคมี
 9. F-DEN-009_บัตรนัดฝ่ายทันตสาธารณสุข
 10. F-DEN-010_คำยินยอมของผู้รับบริการในการรักษาทางทันตกรรมเกี่ยวกับศัลยศาสตร์ช่องปาก
 11. F-DEN-011_คำยินยอมของผู้ปกครองในการรักษาทางทันตกรรมผู้ป่วยที่ไม่ให้ความร่วมมือ
 12. F-DEN-012_การรับ – แลก เครื่องมือ งานทันตกรรม
 13. F-DEN-013_ทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน
 14. F-DEN-014_ทะเบียนเข้าคิวฟันปลอมผู้สูงอายุ
 15. F-DEN-015_ สรุปรายงานความเสี่ยง งานทันตสาธารณสุข
 16. F-DEN-016_แบบบันทึกการซักประวัติผู้ป่วย
 17. F-DEN-017_แบบบันทึกการตรวจฟันและวางแผนการรักษาทั้งปาก

ที่อยู่

โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
100 หมู่2 ต.หมอนทอง
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โทร 038-581285   Fax 038-581103

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00 น.-16:00 น.
คลินิกนอกเวลา: 16:00 น.- 20:00 น.
เสาร์อาทิตย์ : 8:00 น.- 20:00 น.
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

Copyright © 2023 โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว