โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

คุณภาพมาตรฐานบริการเพื่อสุขภาพดี

F

  1. F-MMT-024_ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
  2. F-MMT-034_ใบรายงานการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า
  3. F-MMT-035_ใบรายงานการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์ เครื่องเฝ้าติดตามสภาวะของผู้ป่วยวิกฤตชนิดข้างเตียง
  4. F-MMT-036_ใบรายงานการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  5. F-MMT-040_ใบรายงานการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์ เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ
  6. F-MMT-041_ใบรายงานการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์ เครื่องให้สารละลายด้วยกระบอกไซริงค์
  7. F-MMT-042_ใบรายงานการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
  8. F-MMT-043_ใบรายงานการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดอิเล็กทรอนิกส์
  9. F-MMT-053_ใบเบิกวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงพยาบาล
  10. F-MMT-069_แบบฟอร์มการส่งซ่อมบำรุงพัสดุ-ครุภัณฑ์

ที่อยู่

โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
100 หมู่2 ต.หมอนทอง
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โทร 038-581285   Fax 038-581103

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00 น.-16:00 น.
คลินิกนอกเวลา: 16:00 น.- 20:00 น.
เสาร์อาทิตย์ : 8:00 น.- 20:00 น.
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

Copyright © 2023 โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว