โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

คุณภาพมาตรฐานบริการเพื่อสุขภาพดี

History

ประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว ตั้งอยู่เลขที่ 190/1 หมู่ที่ 5 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ริมคลองขวาง ห่างที่ว่าการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 500 เมตร ห่างจากตัวเมืองฉะเชิงเทรา 18 กิโลเมตร โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวได้รับบริจาคที่ดินจาก นายอุบลและนางวงศ์ พุกภิญโญ จำนวน 5 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา

ทิศเหนือ
จดอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกและอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี
ทิศใต้ 
จดอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก
จดอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทราและอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
ทิศตะวันตก
จดอำเภอหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ประวัติโรงพยาบาล

พ.ศ. 2501

ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารรูปตัวที ช่วงล่างเป็นปูนช่วงบนเป็นไม้คลอด
ปลูกด้วยไม้ 1 หลัง ดำเนินในรูปแบบสุขศาลา

พ.ศ. 2512

ได้รับการยกฐานะเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

พ.ศ. 2528

ได้รับงบประมาณก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียงโดยรื้ออาคารหลังเดิมออก

พ.ศ. 2529

เริ่มให้บริการรักษาประชาชน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2529

พ.ศ. 2535

ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารขนาด 30 เตียง แต่สถานที่เดิมมีพื้นที่จำกัดจึงได้ย้ายการก่อสร้างมา ณ พื้นที่ปัจจุบัน เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่ราชพัสดุ ประกอบด้วย อาคารผู้ป่วยนอก , ผู้ป่วยใน , โรงครัว , โรงซักฟอก , โรงรถและโรงพัสดุใช้เวลาสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2537

พ.ศ. 2537

เป็นโรงพยาบาลในโครงการ “สายสัมพันธ์แม่ลูก”

พ.ศ. 2539

ดำเนินการย้ายโรงพยาบาลจาก ตำบลโพรงอากาศ มาเปิดให้บริการในสถานที่ใหม่ที่ตำบล หมอนทอง ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2539 เต็มรูปแบบขนาด 30 เตียง

พ.ศ. 2542

จัดทำโครงการพัฒนาองค์กรภายในโรงพยาบาล นำกิจกรรม 5ส มาพัฒนาระบบงานและการบริการในโรงพยาบาล นำคอมพิวเตอร์ระบบ LAN มาใช้พัฒนาระบบบริการ กำหนดนโยบายและเป้าหมายโรงพยาบาลคุณภาพ รับนโยบาย การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ( ISO 9002 ) มาพัฒนา ระบบการให้บริการของโรงพยาบาล

พ.ศ. 2543

บรรลุถึงเป้าหมายโรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐานสากล ( ISO 9002 ) เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2543 โดยการรับรองโดยบริษัท BVQI (Bureau Veritas Quality International) ในขอบเขตการขอรับรองการให้บริการที่เกี่ยวกับ การรักษาพยาบาลทั่วทั้งโรงพยาบาล

ที่อยู่

โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
100 หมู่2 ต.หมอนทอง
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โทร 038-581285   Fax 038-581103

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00 น.-16:00 น.
คลินิกนอกเวลา: 16:00 น.- 20:00 น.
เสาร์อาทิตย์ : 8:00 น.- 20:00 น.
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

Copyright © 2024 โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว